Ledige stillinger

Ledig lægesekretær stilling.
Der bliver en stilling ledig som lægesekretær per 1.10.2020 hos lægerne Vase,Juhl &Hansen.

Stillingsopslaget kan  ses på Jobindex med link til vores hjemmeside med ansøgningsfrist d. 1.8.2020.

Vi søger en serviceminded, fagligt dygtig og erfaren lægesekretær 30 timer per uge til vores lægepraksis i Kolding by.

Det er for os vigtigt at du har  stærke kompetencer inden for IT og praktisk erfaring med drift af almen praksis og er interesseret i at stå for opgaver relateret til dette.

På vores hjemmeside www.75523332.dk ses under menupunktet LEDIGE STILLINGER hvilke specifikke krav vi stiller til ansøger.

Det forventes at du indgår i team arbejde og at du som lægesekretær indgår i det  daglige sekretær arbejde i klinikken med de øvrige ansatte.

Vi forventer at du , for at kunne komme i betragtning til stillingen , kan dokumentere de forventede specifikke kompetencer i din ansøgning.

Dine arbejdsopgaver ses på nedenstående liste som dog ikke er udtømmende :

Visitation af alle patient henvendelser såvel telefonisk , e-konsultationer og ved fysisk fremmøde i klinikken .

Desuden sørge for al post inkl afsendelse af attester og fordeling af post til læger og øvrige ansatte.

Bestilling af varer og lign.

Åbne og lukke lægeklinikken efter aftale.

Driftsmæssige opgaver i klinikke:

Samarbejde:
Bistå den lægelige ledelse med at lede og fordele arbejdet for personalet.
Sørge for driftsmæssige opgaver i relation til de ansatte sekretærer, sygeplejersker,  uddannelseslæger,lægestuderende og have fornemmelse af de ansattes trivsel og udfordringer i dagligdagen.
Bistå i ansættelsesprocessen af nye medarbejdere.
Sørge for mødeplanlæggelse fx af MUS-samtaler i samarbejde med personaleansvarlige læger.

Vedligeholde klinikkens “årshjul “ dvs i god tid planlægge de årligt tilbagevendende arbejdsopgaver og inddrage relevante læger og personale i planlægningen.
I samarbejde med læger og personale udarbejde arbejdsplan og ferieplan for alt personale og læger, inkl. afspadsering ifølge overenskomst. Introduktions-/opfølgningssamtale med alt nyt personale og uddannelseslæger. Udsendelse af velkomst-materiale til nye uddannelseslæger.
Funktionsbeskrivelser for personalet i samarbejde med personaleansvarlige læger Introduktionsforløb/plan for nyt personale og uddannelseslæger.
Medvirke til et godt arbejdsmiljø og deltage i konfliktmægling og løsning i personalegruppen.
Vedligeholdelse af funktionsbeskrivelser samt kontrakter .
Vedligeholdelse/opdatering af infoskærm, praksisintra ( Office 365 Teams) og hjemmeside.
Team-koordinator.
Tovholder i Akkreditering.
Daglig kontakt med personale og bindeled mellem læger og personale. Indkaldelse til og afholdelse af personalemøder 3-4 gange om året.Sikre at referat bliver skrevet.
Sammen med øvrige personale fra de andre læge klinikker deltage i sygeplejerske/sekretær-møder . Deltagelse i ledermøder efter behov.
Uddannelse:

Ansvar for registrering af efteruddannelse og kursusaktivitet for personalet.

Herunder opgørelse af antal kursus dage ifølge gældende overenskomst, registrering af kompetencer hos den enkelte medarbejder og samarbejde med den uddannelsesansvarlig læge.
Opfordre alle i personalegruppen til vidensdeling/information efter kursus.
Planlægning af ugentlig undervisning i lægehuset i samarbejde med den uddannelsesansvarlig læge.
Ansvarlig for egen efter- og videreuddannelse.
Øvrige funktioner:
Sørge for bogholder får al nødvendig regnskabskabsmateriale , regninger og løn.
Returregninger justering af regningsfejl.
Sikre ajourføring og kalibrering af laboratorie-instrumenter, kvalitetskontroller. Kan uddelegeres. Kontakt med laboratoriekonsulenter fra Kolding Sygehus.
Opdatering af kliniske retningslinjer og behandlingsplaner/procedurer .
Kontakt til vicevært/ejendomsadministration.
Kontakt ud af huset (revisor, bank, VVS m.fl.).
Holde sig opdateret på XMO-funktioner og telefoni.
It-ansvarlig sammen med den it-ansvarlige læge.

Vi ser frem til at høre fra dig.

mvh

Lægerne Vase,Juhl & Hansen