Priser

 

Priser for diverse udenfor sygesikringen:

Betalingsmuligheder i klinikken: Mobilpay eller kontant betaling

Motorattest til kørekort for patienter under 75 år – incl. moms. 500,00 kr
Motorattest til kørekort for patienter over 75 år – incl. moms. 800,00 kr
Tillægsattester i forbindelse med kørekort hvor patienten har sukkersyge eller hjertesygdom – incl. moms 120,00 kr
Privatkonsultation 500,00 kr
Enkelttilskudsansøgning – incl. moms 400,00 kr
Mulighedserklæring – grundpris (ingen moms) Arbejdsgiver betalt 600,00 kr
Varighedserklæring – grundpris (ingen moms) – Arbejdsgiver betalt 600,00 kr
Skoleattester incl. moms 400,00 kr
Lægens tidsforbrug pr. kvarter – attester m.m. -incl. moms 500,00 kr
Vaccinationshonorar ved vejledninger, vaccinationer osv. ved udlandsrejser pr. påbegyndt 15 minutters konsultation – (ingen moms) 250,00 kr
Udskrift af journal pr. ark (total max 200) (ingen moms) 10,00 kr

 

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.